Warunki sprzedaży usług

Warunki sprzedaży usług

Anulowanie wycieczki, opłaty za anulowanie, vouchery, bezpieczeństwo…

Rezerwacja i opłaty za jej anulowanie

Zamówienia na wszelką naszą działalność (wejścia na szczyty, kursy, skialpinizm-narciarstwo wysokogórskie, teambulding-budowanie zespołu…) można składać poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego,  przesłanie  e-maila albo telefonicznie.

Po przesłaniu formularza rezerwacyjnego lub e-maila, klient otrzyma od firmy e-mail potwierdzający, w którym znajdzie wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji oraz płatności.

Wiążącą rezerwację potwierdza się, wpłacając zaliczkę wysokości 100% całkowitej sumy opłat. Potwierdzenie otrzymania przez firmę zapłaty i jednocześnie rezerwacji klient dostanie mailem.

Anulowanie wyprawy, kursu, teambuildingu

 • Jeżeli wyprawa, kurs, teambuilding nie odbędzie się z naszej winy, klient otrzyma zwrot całej wpłaconej sumy.
 • Jeżeli wyprawa nie odbędzie się z powodu złych warunków atmosferycznych i została odwołana przed jej terminem, klient  może wybrać sobie inny termin wyprawy. Jeśli klientowi nie odpowiada żaden proponowany termin wyprawy, otrzyma zwrot całej wpłaconej sumy.

Opłaty za rezygnację z przewodnika

 • Jeżeli klient zmieni termin więcej niż 2 razy, za każdą następną zmianę terminu będzie miał doliczoną do rachunku opłatę wysokości 20 euro.
 • Jeśli przewodnik górski (dalej: PG) przyjdzie na umówione spotkanie, ale wyprawa nie dojdzie do skutku, klient będzie miał doliczoną do rachunku opłatę wysokości 30 euro.
 • Jeśli PG przyjdzie do schroniska, ale wyprawa będzie anulowana, klient  będzie miał doliczoną do rachunku opłatę wysokości 50 euro.
 • Jeżeli PG wyruszy na wyprawę a wyprawa będzie anulowana przed przywiązaniem do liny, klient będzie miał doliczoną do rachunku opłatę wysokości 50% całkowitej ceny.
 • Jeżeli PG wyruszy na wyprawę a wyprawa będzie anulowana potem przywiązaniem do liny, klient będzie miał doliczoną do rachunku opłatę wysokości 100 % całkowitej ceny.
 • Jeżeli wyprawa będzie odwołana z powodu niedostatecznej kondycji fizycznej klienta lub jego nieodpowiedniego wyposażenia technicznego, do rachunku klienta będzie doliczona opłata wysokości 100% całkowitej ceny.

Opłaty za anulowanie kursu

 • Jeżeli klient zrezygnuje z kursu na 14 dni przed jego rozpoczęciem i nie wybierze sobie żadnego innego terminu kursu, będzie miał naliczoną opłatę wys. 50% ceny całkowitej.
 • Jeżeli klient zrezygnuje z kursu na 7 dni przed jego rozpoczęciem i nie wybierze sobie żadnego innego terminu kursu, będzie miał naliczoną opłatę wys. 100% ceny całkowitej.

Klient może kiedykolwiek wyznaczyć zastępcę za siebie.

 • Jeśli zamówiony kurs nie odbędzie się, Mountain Pro Guiding zwróci klientowi 100% jego ceny.

Klient musi skończyć kurs w danym sezonie zimowym.

Opłaty za rezygnację z teambuildingu

 • Jeżeli firma prześle wiążące zamówienie na teambuilding i anuluje  je na 10 dni przed początkiem szkolenia, do rachunku będzie doliczona opłata wysokości 50% całkowitej ceny.

Bon upominkowy

Bon upominkowy ma ważność 1 roku. Mountain Pro Guiding nie zwraca pieniędzy wpłaconych na bon upominkowy.

 • Jeżeli klient zmieni termin więcej niż 2 razy, będzie miał doliczoną do rachunku opłatę wys. 20 euro.

Bezpieczeństwo

Wspinaczka górska, alpinizm na nartach i poruszanie się w środowisku wysokogórskim mogą być niebezpieczne. Z przyczyn obiektywnych (np. spadające kamienie, itp.),nie można całkowicie wykluczyć ryzyka urazów.

Klient powinien zgłosić swoje kłopoty zdrowotne, które mogłyby mieć wpływ na przebieg wyprawy, teambuildingu lub kursu (epilepsja, dolegliwości kardiologiczne, astma i inne). Jednocześnie, klient powinien mieć świadomość, że idzie na wyprawę na własną odpowiedzialność.

Minimalny wiek dzieci, które mogą wziąć udział w wyprawie lub kursie wynosi 7 lat.

Mountain Pro Guiding (dalej: MPG) zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji wyprawy w przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych lub wysokiego stopnia zagrożenia lawinowego. MPG ma prawo odwołać wyprawę jeśli klient nie jest odpowiednio fizycznie i technicznie przygotowany i zagraża bezpieczeństwu całej grupy. MPG zastrzega sobie prawo odwołania kiedykolwiek wyprawy z powodu niesprzyjających warunków.

Ubezpieczenie

W ramach ubezpieczenia,  klienci MPG mają zapewnioną na terenie Słowacji darmową pomoc górskiego pogotowia ratunkowego. Od wypadków poza Słowacją, klient powinien ubezpieczyć się sam, uwzględniając wszelkie formy planowanej aktywności.

Wasze bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Masz pytanie?

Chętnie doradzimy, pomożemy w wyborze lub przygotujemy przygodę szytą na miarę. Spełnij swoje marzenie.